Ksv med şampıyonluğunu ilan etti

Kreis Klasse 3 te mücadele eden KSV MED SPOR 2.takımı başarılı bir sezon geçirerek şampıyonluğunu ılan etti.

Ligin birinci devresinde sekizinci durumunda olan KSV MED SPOR yeni seçilen yönetimin ve Bediüzaman Saidi Kurdi Camii’nin desteğini arkasına alarak ligin ikinci sezonunda büyük bir perfrmans göstererek ligin bitimine bir hafta kala 22.05.2011 pazar günü Neustadt Spor Sağasında ATS BUNTERTOR takımı ile yaptığı müsabakadan’da 5-2 gibi bir skorla galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Önümüzdeki hafta son maçını BLUMENTHAL SV ile deplasmanda son maçına çikacak olan KSV MED SPOR önümüzdeki yil takım sayısını dörte çıkartarak değişik yerlerde mucadele edecek.

KSV MED tüm Bremenli sporseverleri desteğini beklemektedir.

Son maçımız:29 Mayıs 2011 de saat 15.00 te BLUMENTHAL sağasındadır.Tüm taraftarlarımızı Şampiyonluk turu atacağımız maçı’mıza bekliyoruz.

İslam'da Sporun Yeri ve Önemi

İslâm dini, müslümanları spora çeşitli sebeplerle teşvik etmiştir. Bu sebepler arasında; müslümanların ibadetlerine ve diğer görevlerine kuvvetli bir istekle sarılmalarını sağlamak, onlara daha güçlü olma yollarını göstermek, beden sağlığını temin etmek, öte yandan müslümanların İslam topraklarının savunmasına topyekûn hazırlıklı bulunmalarını teşvik etmek vb. sebepler sayılabilir. Bundan dolayı müslümanlar, Asr-ı saadetten itibaren Hz. Peygamber (s.a.s)'in tavsiye ettiği sporlardan atıcılık, binicilik, güreş vs. sporlarla meşgul olmuşlardır. İslâm'ın sportif faaliyetlere nasıl baktığı hakkında kısa bilgiler vermek uygun olacaktır.

Atıcılık: Müslümanların tarih boyunca en çok ilgi duyduğu spor dallarından biridir. Bunun sebebini şu âyet-i kerimede bulmak mümkündür.

Onlara (düşmanlara karşı, gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın" (el-Enfal, 8/60). Bu âyette geçen "kuvvet" kelimesini Hz. Peygamber (s.a.s) atıcı olarak tefsir etmişti.

Ksv Med Futbol Takimi Bremen

Gençlik ve sportif hizmetler
Gençlerin toplum içerisinde ruhen ve bedenen sağlıklı yetişebilmesinde ve bulunduğu toplumla uyumda sporun  yapıcı rolünü iyi bilen Bediuzzaman Saidi Kurdi Camiisi, bu sahada da gençlerimize yönelik hizmet ve faaliyetlere çok özel önem vermiş, ve bağlı derneklerimizin tamamına yakın kısmında gençlik merkezleri kurulmuştur.

Ksv Med.Profesyonel Futbol Takimimz

 1. ibrahim Begkondu
 2. Nihat Korkut
 3. Hakan Bartu
 4. Bulut Ahmet
 5. Celal Bakis
 6. Mehmet Dogan
 7. Mehmet Siddik Bilgin
 8. Ferhat Sincar
 9. Sadreddin Kücük
 10. M.Emin Begkondu
 11. Ahmet Begkondu
 12. Salih Cakmak
 13. Abdullah Begkondu

Bütün sporcu kardeşlerimize başarılar diliyoruz.Camii yönetim kurulu.

Koşu

Diğer sportif faaliyetlerin yanında koşuya da önem verilmiştir.
Asr-ı saadette erkeklerin koşu yarışı yaptıkları, sahabilerin Hz. Peygamber'in huzurunda kendi aralarında yarış düzenledikleri ve Hz. Ali'nin de çok hızlı koşan bir yarışçı olduğu bildirilmektedir.
O devrin kadınları genelde hiçbir sporla ilgilenmezlerdi. Ancak Hz. Muhammed (s.a.s)'in Hz. Aişe ile müşterek hayatlarında en az iki defa bizzat koşu şeklinde yarışa tutuştuğu bilinmektedir. Bunların ilkinde Hz. Aişe kazanmış, ancak birkaç sene sonra, vücut ağırlığından olacak, yine giriştikleri bir yarışta Rasûlüllah kazanmıştı (Hamidullah, a.g.e., II, 1143).

Yüzme

Hz. Peygamber, yüzmeyi çocukluğunda annesiyle gittiği Medine'de öğrenmişti. Müslümanlara bu sporu tavsiye ederek, bir babanın çocuğuna öğretmesi gerekenler arasında, yazı yazmanın ve atıcılığın yanında, yüzme de zikredilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s)'ın Mekke ve Medine gibi, yakınında deniz, göl ve akarsu bulunmayan bir çevrede yüzme öğrenmeyi tavsiye etmesi dikkat çekicidir.

Spor Nedir

Evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir diyebileceğimiz gibi çağımız sporunu, fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu etkilemek, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz.
Spor toplumların sınıfsal niteliğine bağlı olarak spor; egemen güçlerin elinde onların çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır. Örneğin; Hitler Almanya’sındaki gibi…Bazılarına göre boş ve gereksiz bir uğraş, bazılarına göre ise üretken olmayan nefretle bakılan ve gerekli bir uğraşıdır. Örneğin; Sporun şeytan işi olduğu söylenmiştir. Aslında bu farklılığın nedeni sınıflı toplumlarda spor alanında ortaya çıkan eşitsizlikler ve bazen de sporun kötüye kullanılmış olmasıdır.

Spor; çocukluk yıllarında bir oyun biçiminde ortaya çıkar ve bir enerji birikiminin ortaya çıkmasında aile ortamı dışında bazı ilişkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Aile ortamına yada toplumsal ortama uyum sağlayamayan gençler spora yöneldikleri zaman psikolojik boşalım nedeniyle rahatlamakta dengeli bir kişiliğe kavuşmaktadır.

Spor; kolektif bir uğraşı olmak nedeni ile insanlar arası ilişkilerin gelişmesine ve toplumsal katılımın artmasına hizmet eder. Aynı zamanda özgürlük bilincinin yerleşmesine de katkıda bulunur. Spor toplumun yapısına ve yöneticilerinin spor politikasına bağlı olarak kitleler arasındaki olumlu ya da olumsuz birikimlere neden olabilir. Aynı zamanda kişiler arasında iş birliğini ve dayanışmayı da arttırır.