SÛRETÊ FATÎHA

Bi navê xwedayê Dilovan û Dilovîn

  1. Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovin (dest bixwendinê dikim)

  2. Hemd (pesn û spasi) ji Xweda re bu ku Rebbê alemê ye.

  3. Ew Dilovan û Dilovin e.

  4. Ew Xwedayê)Xwediyê roja hesabdîtinê (xelat û celatê) ye.

  5. Em îbadetê her ji te tenê re dikin û em alîkariyê her ji te dixwazin.

  6. Rêya rast nîsanî me bide.

  7. Rêya wan kesên ku te nîîmet li wan kirî,na rêya wan kesan ku xezeb li wan bûyî û ne rêya wan kesên ku jirêderketi ne.

 

1-Pirs: Em ji ku derê hatine?Em ji bo çi hatine? Em ê ferine ku derê?

1-Bersiv: Em ji bal Xweda ve hatin.Ü we vegerin bal Xweda ve.Yani wi,em ji hebûna xwe ya daîmî afirandin.Ji bo ku em fermanên Wi pêk binin û xwe ji qedexeyên wi dur bigrin,me di demeke diyar de de,li dinê hebûna me ferman kir.Eme hesabê kiryarê xwe (emelên xwe) bidin ü ji xêrê xwe re emê xelat,ji xerabiyê xwe re jî ezab bibînin.

 

2-Pirs: Ji kengê ve em misliman in?

2-Bersiv: Ji Qal u Belayê ve.

 

3-Pirs: Qal u Bela çi ye?

3-Bersiv: Xwede, dema rih afirand,wiha deng lê kir :“Ma Ez Rebbê we nîn im?“ Rihan jî gotin;“Qal û Bela“,yanî“Belê,Tu Rebbê me yî“.Ji wê demê re “Qal û Bela”tê gotin.

 

4-Pirs: Îman çi ye

4-Bersiv: Bi hebûna Xweda û yekîtiya Wî,bi ferîştehên Wî,bi pirtukên Wi, bi pêxemberên Wî,bi roja axîretê,bi qederê,bi xêr û şer ku ji Xweda ye u bi velîna piştî mirinê ji dil bawer kirin û bi ziman bilêvkirin e.Em bi kurtasî ji vê re dibêjin “Amentu”.

 

5-Pirs: Îman çend beş in?

5-Bersiv: Du beş in.

  1-Îmana Îcmalî:Yani bi giştî,gelemperî bi Xweda,Pêxemberê Wî û tiştên jê      hatine bawer kirin e.

  2-Îmana TefsÎlÎ:Piştî bi Xweda û pêxemberiya Hz. Muhemmed bawerî anîn,bi bingehên din Amentuya Islamê de cih digrin yek bi yek bawerî anîne e.

 

6-Pirs: Tu bendeyê (ebdê) kê yî?

6-Bersiv: Ez bendeyê Xweda (c.c) me.

 

7-Pirs: Ji ummeta ki yî ?

7-Bersiv: Ji ummeta Hz. Muhemmed (s.x.l) im.

 

8-Pirs: Pirtûka te çi ye ?

8-Bersiv: Pirtûka min Qur´an-a Kerîm e.

 

9-Pirs: Qibleya te çî ye?

9-Bersiv: Qibleya min Qe´be ye.

 

10-Pirs: Pêxemberê me ki ye?

10-Bersiv: Hz.Muhemmed eleyhîs selam e.

 

11-Pirs: Nave bave Pexembere me çiye?

11-Bersiv: Ebdullah e.

 

12-Pirs: Navê diya wî çi ye?

12-Bersiv: Amîne ye.

 

13- Pirs: Pexembere me li ku derê û di çi salê de hatiye dinê ?

13- Bersiv: Di sala 571,meha Nîsanê û di roja Duşemê de li bajarê Mekke ya mukerrem hatiye dinê.

 

14-Pirs: Pêxemberî di çend saliya Hz.Muhemmed de jê re hatiye ?

14-Bersiv: Di çil saliya wî de peywira Pêxemberiyê jê re hatiye.

 

15-Pirs: Pêxemberê me di çend saliya xwe de û bi kê re zewicî ye ?

15-Bersiv: Di 25 saliya xwe de bi Hz.Xetêce re zewicî ye.

 

16-Pirs: Pêxemberê me li ku derê û di çend saliya xwe de çû ser dilovaniya xwe.

16-Bersiv: Li Med”ıne ya Munewwere,di sala 632´an de çû ser dilovaniya xwe.

 

17-Pirs: Navên zarokên Hz.Muhemmed çi ne?

17-Bersiv: Zeyneb,Rûqiye,Ummû Gulsum,Fatîme,Qasim,Ebdullah û Îbrahim in.

 

18-Pirs: Navên nebî yên Pêxemberê me çi ne?

18-Bersiv: 1)Hz.Hesen.

                   2)Huseyin.

                   3)Mühsin.

                   4)Ümmi Gülsüm.

                   5)Zeyneb.

 

19-Pirs: Xelifeyên Pêxemberê me kî ne ?

19-Bersiv: 1)Hz.Ebû Bekir (r.e)

                   2)Hz.Omer (r.e)                  

                   3)Hz.Osman (r.e)                   

                   4)û Hz.Eli (r.e)

 

20-Pirs: Qeder çi ye ?

20-Bersiv: Enînivîsa Xwedayi ji bo afirandiyên xwe nîvîsandiyên Qeder e.

 

21-Pirs: Tu misilmaniya xwe bi çi gotinê îspat dikî ?

21-Bersiv: Bi Kelîma Tewhîdê ku “Lâ îlahe îllellah Muhemmedûr resûlullah”e,bi zimanê xwe dibêjin û bi dilê xwe tesdîq dikim.

 

22- Pirs: Naven ferîştehên herî mezin çi ne?

22- Bersiv: 1) Cebrâîl.                    

                    2) Mîkâîl.                   

                    3) Ezrâîl.                     

                    4) Îsrâfîl.

23-Pirs: Peywira feriştehan çi ye?

23-Bersiv: Cebrail, ji pêxemberan re wehyê tîne.Mikaîl buyerên siruşti sererast dike.Îsrafil,di roja qiyametê de sûrê pif dike. Ezraîl jî,ji bedena giyanê (rih) digre.

 

24- Pirs: Çar pirtûkên mezin ji kîjan pêxemberan re daketine?

24- Bersiv: 1) Tewrat,ji Hz. Mûsa re.

                    2) Zebûr ji Hz.Dawûd re.

                    3) Încîl ji Hz.Îsa re.

                    4) Qur´an a Kerîm jî ji Hz.Muhemmed re daketiye. Eleyhimusselam.

1- Wucûd: Xweda heye,yek e û tu heval û hevalbendê Wî nîne.

2- Qidem: Destpêka hebûna Wî nîn e.

3- Baqa: Baqî ye. Dawiya habûna wî tune ye.

4- Wehdaniyyet: Xweda yek e.

5- Muxalefetun-lil Hewadîs: Xweda bi tu awayî nasibe afirandiyan.

6- Qiyam bi nefsihi: Xweda bi zatê xwe heye.Hebûna Wî ne muhtacê hebûna tu kesî ye.

1- Heyat :Xweda zindî ye û bi xwe jiyandêr e.

2- Îlim :Ew hemû tistan dizane.

3- Sem :Hemû tiştan dibihîze.

4- Beser :Hemû tiştan dibîne.

5- Qudret :Hêza wî têra hemû tiştan dike.

6- Îrade :TiŞtê bixwaze dike.

7- Kelâm :Diaxive.Çawa diaxive em nizanin.

Ruknên îmanê ses în.

1- Ji hebûna Xweda û yekbûna Wî bawerî anîn

2- Bawerî anîna bi hebûna ferîstehan.

3- ji pirtûkên Wî bawer kirin.

4- ji pêxemberên Wî bawer kirin.

5- ji qederê,xêr û ser ku ji bal Xweda ve tê,bawer kirin.

6- ji vejîna pisti mirinê bawer kirin.

Ruknên îslamê pênc în

1- Kelima Şehadetê." Eşhedû ella ilahe illallah ve eşşedû enna Muhammeddên Resulullah

2- Nimêj kirin. (5. wext)

3- Rojî girtin. (Meha Remezanê)

4- Zekat dayîn. (Ji bo na zengîna)

5- Çûna Heccê. (Mal hebê man'î tunebe)

 

Pirs: Ferzên sûstînê (xuslê) çend in.?

Bersiv: Ferzên Şüştinê 3'ne.

1- Niyet e."Min niyetê,cenabete ji ser xwe rakim".

2- Rakirina tistên necis (ne paqij)ji ser bedena xwe.

3- Gihadina avê li ser hemû çerm û muyên xwe.


Pirs: Sûnetên şûştinê (xuslê) çend in?

Bersiv: Sunnetên şuştinê 5´in.

1- Berî destspêka şûştinê xwendina

   "Bîsmîllahîrrehmanîrrehîm".

2- Beri şuştinê,şûştîna herdu destan.

3- Berî şûştinê girtina destnimêjê.

4- Firkandina laşê xwe.

5- Di destpêkê de şûştîna aliyê rastê pîst re yê çepê.

 

Pirs:Li ser însane bi cenabet çi tişt heram in?

Bersiv:Li ser însanê bi cenabet 5 tişt heram in.

1- Nimêj kirin.

2- Xwendina Qur´anê.

3- Destdana Qur´anê.

4- Tewafa Ke´bê.

5- Sekna li mîzgeftê.

Bîsmîllahîrrehmanîrrehîm

Ez destnimêj digrim û nimêj dikim.

Pirs: Ferzên destnimêjê çend în?

Bersiv: Ferzên destnimejê 6 in.

1- Niyet e;"niyeta min ew e ez destnimêjê"

2- Şûştîna ru.

3- Şûştina zendan heta enîşkan.

4- Silkirîna hînek ji serê.

5- Sûstîna her du lingan heta gûzekan.

6- Bî rêza van li pey hev bi cîh bine.

1-Pirs:hukmê nîmêje cum'ê çi ye?

Bersiv:

 

2-Pirs:Cum'e li şer kê wacib e?

Bersiv:

 

3-Persi:Sertên sihheta cum'ê çi ne?

Bersiv:

 

4-Persi:Sunnetên nimêja cum'ê çend in?

Bersiv

Pirs: Ferzên teyemmumê çend in?

Bersiv: Ferzên teymmumê 4 in

1- Niyet,"Min niyate ferza nîmêjê lî xwe helal bikim,

2- Mesha rûyê xwe bi axê bike

3- Mesha her du desten heya zanden bi axê.

4- Lî pey hev bîcihanîn.

 

Pirs: Sunnetên teyemmunê çend in?

Bersîv: Sunnetên teymmumê 3 în.

1-

2-

3-